Monday, 31 October 2011

TEKS PROBLEM BASED LEARNING


CROSSED CIRCUITS

“How long does it take for you to dry your hair?” came a scream from the kitchen. “I’m trying to concentrate on my physics homework!”
“Do you want that in minutes or fraction of a fortnight?” came the retort from the bathroom. “Look that unit up in you textbook, Miss Physics Major!”
“You’ve been at it for at least 20 minutes. You know, you should pay extra toward the electric bill. I bet you spend an hour a day drying your hair. I think $5 extra a month would be about right.”
“You’ve gotta be kidding me! With you and your night light burning all night long, I bet you use much more electricity than me! What are you afraid of anyway?”
“Yeah, but sometimes you fall asleep with your TV blaring. I bet that uses much more than my little night light.”
“Oh, please! That only happens once a month. Your Winnie-the-Pooh light is on every night! Besides, how about your incessant showering. You take at least twice as long in the shower as I do. That must have cost more than running my hair dryer. What do you do in there anyway?”

The question is: Which roommate should pay more, Miss Long-Hair or Miss Physics? How much extra?

http://www.physics.udel.edu

PROBLEM BASED LEARNING (AKTIVITI)

Kumpulan saya telah diedarkan satu soalan iaitu:
The question is: Which roommate should pay more, Miss Long-Hair or Miss Physics? How much extra?

Kumpulan saya telah mengatasi soalan ini menggunakan kaedah di tajuk Problem Based Learning. Sbenarnya banyak yang dapat kami belajar, contohnya kami banyak mengaitkan situasi yang digambarkan kepada situasi sebenar. Contohnya antara yang disebut dalam teks ialah hair dryer, televisyen, lampu dan lain-lain lagi. Namuan, kumpulan kami menambah lagi seperti water heater, kipas, lampu yang duggunakan (jenis lampu kerana terdapat perbezaan dari segi Watt), dan Astro! Melalui kaedah (saya terus ke Langkah 7, Refleksi) ini kami dapat belajar supaya lebih menjimat,  cara hidup yang sesuai (sekali lagi, perlu lebih jimat!, Beli barangan yang tidak menggunakan Watt yang tinggi), nilai-nilai moral (jangan menuduh orang tanpa bukti) dan meningkatkan kemahiran-kemahiran seperti komunikasi, bersabar, kepimpinana, dan banyak lagi, kemudiannya mengaitkan pengetahuan yang diperolehi kepada situasi sebenar (bagaimana mengira bil elektrik).


Teks Problem Based Learning akan saya paparkan di bawah tajuk Teks Problem Based Learning.

Problem Based Learning

Pada 31 hari bulan Oktober 2011, rakan-rakan saya dan saya telah didedahkan kepada kaedah mengajar "Problem Based Learning". Kaedah ini bermula melalui satu masalah atau disebut "ill-structured question". Ertinya masalah tersebut adalah sesuatu yang releven tetapi tidak jelas dan mempunyai banyak jawapan.
Problem based learning boleh dijalankan dengan menggunakan thinking template:FILA Chart. F-Facts, I-Ideas, L-Learning Issues, dan A-Action Plans. Kaedah ini sangat bergantung pada soalan atau masalah yang dikategorikan mencabar/baik, approaching method, dan time frame.
Langkah 1: Group Settling. Ahli-ahli kumpulan akan menjalani program ice-breaking (mengenali ahli kumpulan), seterusnya menetapkan peraturan (bagi menjalankan problem based learning ini dengan lebih lancar), dan penetapan peranan tutor sebagai facilitator, pelantikan ketua dan setiausaha daripada ahli-ahili kumpulan.
Langkah 2: Distribute the question or problem. Soalan diedahkan (biasanya melalui kertas supaya setiap ahli boleh membacanya dengan lebih teliti ataupun memaparkan pada skrin melalui projektor) dan pelajar dikehendaki membaca. Ini diikuti dengan list out the facts and describe the problem.
Langkah 3: Kemukakan idea (kenapa hal sedemikian berlaku atau estimation).
Langkah 4: What are the learning issues? Apakah persoalan yang perlu dijawab untuk menyelesaikan masalah utama yang dikemukan? (Ini lebih kepada bimbingan secara tidak langsung terhadap penyelesaian persoalan utama.)
Langkah 5: Action Plans.Apakah yang perlu dilakukan bagi menjawab soalan-soalan learning issues? Contohnya melalui internet, mencari buku yang sesuai di perpustakaan, menemu bual pakar dan banyak lagi.
Langkah 6: Summarize in a concept map.
Langkah 7: Reflection on the whole program. Kaedah ini sebenarnya mendedahkan pelajar kepada pelbagai aspek dan sedikit sebanyak menghubungkaitkan aktiviti harian.
 

Monday, 24 October 2011

Kemahiran Memulakan Pengajaran

Sesi pengajaran ini bagaikan sabuah karangan yang mempunyai permulaan, isi/konten/ badannya, dan juga penutup. Kemahiran memulakan pengajaran ini penting kerana pelajar sekolah mungkin tidak bersedia lagi dari aspek kognitif dan afektif. Oleh itu, tugas cikgu untuk mencapai objektif sesi P & P mungkin akan menjadi sukar jika tidak membantu pelajarnya bersiap sedia dahulu.

Antara langkah penting dalam memulakan pengajaran adalah bagaimana guru mampu menarik perhatian para pelajar, mencungkil idea pelajar dan membantu mengaitkan idea mereka dengan sesi pengajaran melalui langkah-langkah yang sesuai. Adalah penting bagi guru menghasilkan suatu keadaan yang kondusif, mesra, menarik, selesa dalam menjayakan dan menjadikan kuliah itu berkesan serta dapat memanfaatkan pelajar-pelajarnya.

Sembilan kemahiran mikropengajaranIaitu

1.)Memulakan pengajaran
2.)Menyoal
3.)Menerang
4.) Memperkukuh
5.)Membuat demonstrasi
6.)Mengendalikan perbincangan
7.)Mengendalikan kerja amali 
8.)Menutup pengajaran 
9.)Membuat refleksi
cmap- untuk membuat peta konsep
rubricstar- membuat rubric
Selepas mengikuti kelas Dr. Nurul pada hari 18/10/2011, saya mendapati bahawa setiap sesi Pengajaran dan Pembelajaran yang dikendalikan oleh guru tidak semudah yang dinampak. Kemahiran asas bagi kemahiran mengajar dikenali sebagai mikropengajaran. Terdapat sembilan kemahiran mikropengajaran iaitu:
1.Memulakan pengajaran (termasuk mencungkil idea)
2.Menyoal
3.Menerang
4.Memperkukuh
5.Membuat demonstrasi
6.Mengendali perbincangan
7.Mengendali kerja amali
8.Menutup pengajaran 
9.Membuat refleksi

Saturday, 1 October 2011

Amazing!

low cost and easily accessible material, and yet environmental friendly.
Tn. Hj. Shaharuddin showed us during the first week of Radiation And Nuclear Physics lecture.

Persiapan Debat dan Seminar pada Isnin(03/10/2011) dan Selasa (04/10/2011)

Pada minggu ketiga, kumpulan kami telah banyak berusaha bagi menjayakan "Project Based Learning" ini. Saya dan kumpulan saya telah bersepakat untuk bersetuju bahawa Tenaga Nuklear mampu menjadi tenaga utama bagi negara Malaysia pada suatu hari nanti menggantikkan petroleum.
Bagi Perbahasan yang akan berlangsung esok, tiga kumpulan termasuk kumpulan kami telah berbincang dan membahagikan tugas masing-masing. Kumpulan kami akan menghantar seorang wakil dan seorang lagi daripada dua kumpulan yang lain.
Berbalik pada seminar pula, saya akan membentang bersama rakan-rakan saya dan kami sedang menganalisis data-data kita. Walaupun pada saat-saat ini, kami masih melakukan "interview" dengan beberapa orang yang kami rasa mampu membantu kami dalam pembentangan kami nanti.