Monday, 12 September 2011

Tuesday 13/09/2011

Pada hari ini, Dr. Nurulhuda telah menjelaskan tentang "Penaksiran" atau dalam bahasa Inggeris disebut "Assessment".  Penaksiran merupakan satu proses mengumpul data tentang apa yang pelajar tahu dan apa boleh mereka buat dengan pengetahuan tersebut. Saya akan meneruskan blog ini dalam format ringkas di bawah:
  1. Apakah kaedah penaksiran yang boleh digunakan untuk menaksir pelajar?
  • bertanya soalan
  • "questinaire"
  • tugasan
    2.  Perbezaan antara penaksiran   

 

Hari saya telah membuka wikispaces bagi kumpulan saya. Selain itu, saya juga telah membaca beberapa laman web berkenaan projek nuklear terutamanya "substances of Nuclear Power Plant".

No comments:

Post a Comment