Wednesday, 30 November 2011

Friday, 18 November 2011

The link to Prezi: Learning, Media & Technology
Below is the video for the Learning, Media And Technology.

Thursday, 3 November 2011

Thinking Based Learning

Pada 1 hari bulan 11, tahun 2011, rakan sekelas saya dan saya telah didedahkan kepada kaedah Thinking Based Learning". Kaedah ini mengutamakan kemahiran pelajar berfikir dan tabiat berfikir. Penggunaan Thinking Template banyak membantu dalam mengikuti sesi ini. Antara kategori dalam Thinking Template adalah Knowledge, Understanding, Application, Analysis, Evaluation dan Create/ Synthesis. Sebenarnyaini juga berkait rapat dengan Bloom Taxonomy.
Apakah beza Thinking Based Learning dengan kaedah mengajar yang biasa digunakan oleh guru?
Biasanya, pelajar hanya terlibat denganlower thinking order, iaitu mereka menerima apa yang diajar oleh guru secara pasif (contohnya, pelajar tidak menanya soalan langsung). Mereka hanya akan diuji melalui proses mengingat semula atau recalling process. Satu keadaan yang jelas menggambarkan situasi ini adalah apabila guru menyediakan pelajar-pelajarnya bagi menjawab soalan peperiksaan, guru tidak sangat mementingkan pemahaman pelajar dan lebih menyuruh pelajarnya menghafal soalan (ada kalanya jawapan sekali) yang kerap disoal dalam ujian. Ini terutamanya berlaku pada pelajar yang dikategorikan sebagai "lemah". Namun, semua ini hanya akan mengakibatkan pelajar tersebut lebih keliru dan berasa bosan terhadap sesi P&P.

Kategori 1: Knowledge
Kategori ini lebih kepada seseorang mengingat kembali apa yang diterima. Seperti namakan sesuatu, apakah faktor untuk situasi tertentu dan sebagainya.
Kategori 2: Understanding
Kategori ini lebih kepada pemahaman sesseorang tentan apa yang diterima. Dalam ayat lain ialah mereka mampu menjelaskan apa yang dipelajari dengan perkataan sendiri.
Kategori 3: Application
Kategori ini bermaksud seseorang tersebut mampu menggunakan informasi yang diterima dan faham, dalam situasi yang berlainan seperti menjalankan sesuatu aktiviti yang berkait dengan apa yang dipelajari.
Kategori 4: Analysis
Kategori ini bererti kebolehan seseorang mengkategorikan informasi am bagi mengkaji dengan lebih dalam lagi dalam aspek pemahaman dan hubungan. Contohnya membandingkan sesuatu.
Kategori 5: Evaluate
Kategori ini lebih berfokus pada kemampuan seseorang membuat keputusan berdasarkan analisis yang telah dilakukan. Ataupun dalam perkataan lain, membuat hipotesis.
Kategori 6: Create
Kemampuan seseorang menjana idea baru, cara melihat sesuatu dari aspek berlainan, atau dalam perkataan lain kebolehan membina sesuatu yang baru.

Monday, 31 October 2011

TEKS PROBLEM BASED LEARNING


CROSSED CIRCUITS

“How long does it take for you to dry your hair?” came a scream from the kitchen. “I’m trying to concentrate on my physics homework!”
“Do you want that in minutes or fraction of a fortnight?” came the retort from the bathroom. “Look that unit up in you textbook, Miss Physics Major!”
“You’ve been at it for at least 20 minutes. You know, you should pay extra toward the electric bill. I bet you spend an hour a day drying your hair. I think $5 extra a month would be about right.”
“You’ve gotta be kidding me! With you and your night light burning all night long, I bet you use much more electricity than me! What are you afraid of anyway?”
“Yeah, but sometimes you fall asleep with your TV blaring. I bet that uses much more than my little night light.”
“Oh, please! That only happens once a month. Your Winnie-the-Pooh light is on every night! Besides, how about your incessant showering. You take at least twice as long in the shower as I do. That must have cost more than running my hair dryer. What do you do in there anyway?”

The question is: Which roommate should pay more, Miss Long-Hair or Miss Physics? How much extra?

http://www.physics.udel.edu

PROBLEM BASED LEARNING (AKTIVITI)

Kumpulan saya telah diedarkan satu soalan iaitu:
The question is: Which roommate should pay more, Miss Long-Hair or Miss Physics? How much extra?

Kumpulan saya telah mengatasi soalan ini menggunakan kaedah di tajuk Problem Based Learning. Sbenarnya banyak yang dapat kami belajar, contohnya kami banyak mengaitkan situasi yang digambarkan kepada situasi sebenar. Contohnya antara yang disebut dalam teks ialah hair dryer, televisyen, lampu dan lain-lain lagi. Namuan, kumpulan kami menambah lagi seperti water heater, kipas, lampu yang duggunakan (jenis lampu kerana terdapat perbezaan dari segi Watt), dan Astro! Melalui kaedah (saya terus ke Langkah 7, Refleksi) ini kami dapat belajar supaya lebih menjimat,  cara hidup yang sesuai (sekali lagi, perlu lebih jimat!, Beli barangan yang tidak menggunakan Watt yang tinggi), nilai-nilai moral (jangan menuduh orang tanpa bukti) dan meningkatkan kemahiran-kemahiran seperti komunikasi, bersabar, kepimpinana, dan banyak lagi, kemudiannya mengaitkan pengetahuan yang diperolehi kepada situasi sebenar (bagaimana mengira bil elektrik).


Teks Problem Based Learning akan saya paparkan di bawah tajuk Teks Problem Based Learning.

Problem Based Learning

Pada 31 hari bulan Oktober 2011, rakan-rakan saya dan saya telah didedahkan kepada kaedah mengajar "Problem Based Learning". Kaedah ini bermula melalui satu masalah atau disebut "ill-structured question". Ertinya masalah tersebut adalah sesuatu yang releven tetapi tidak jelas dan mempunyai banyak jawapan.
Problem based learning boleh dijalankan dengan menggunakan thinking template:FILA Chart. F-Facts, I-Ideas, L-Learning Issues, dan A-Action Plans. Kaedah ini sangat bergantung pada soalan atau masalah yang dikategorikan mencabar/baik, approaching method, dan time frame.
Langkah 1: Group Settling. Ahli-ahli kumpulan akan menjalani program ice-breaking (mengenali ahli kumpulan), seterusnya menetapkan peraturan (bagi menjalankan problem based learning ini dengan lebih lancar), dan penetapan peranan tutor sebagai facilitator, pelantikan ketua dan setiausaha daripada ahli-ahili kumpulan.
Langkah 2: Distribute the question or problem. Soalan diedahkan (biasanya melalui kertas supaya setiap ahli boleh membacanya dengan lebih teliti ataupun memaparkan pada skrin melalui projektor) dan pelajar dikehendaki membaca. Ini diikuti dengan list out the facts and describe the problem.
Langkah 3: Kemukakan idea (kenapa hal sedemikian berlaku atau estimation).
Langkah 4: What are the learning issues? Apakah persoalan yang perlu dijawab untuk menyelesaikan masalah utama yang dikemukan? (Ini lebih kepada bimbingan secara tidak langsung terhadap penyelesaian persoalan utama.)
Langkah 5: Action Plans.Apakah yang perlu dilakukan bagi menjawab soalan-soalan learning issues? Contohnya melalui internet, mencari buku yang sesuai di perpustakaan, menemu bual pakar dan banyak lagi.
Langkah 6: Summarize in a concept map.
Langkah 7: Reflection on the whole program. Kaedah ini sebenarnya mendedahkan pelajar kepada pelbagai aspek dan sedikit sebanyak menghubungkaitkan aktiviti harian.
 

Monday, 24 October 2011

Kemahiran Memulakan Pengajaran

Sesi pengajaran ini bagaikan sabuah karangan yang mempunyai permulaan, isi/konten/ badannya, dan juga penutup. Kemahiran memulakan pengajaran ini penting kerana pelajar sekolah mungkin tidak bersedia lagi dari aspek kognitif dan afektif. Oleh itu, tugas cikgu untuk mencapai objektif sesi P & P mungkin akan menjadi sukar jika tidak membantu pelajarnya bersiap sedia dahulu.

Antara langkah penting dalam memulakan pengajaran adalah bagaimana guru mampu menarik perhatian para pelajar, mencungkil idea pelajar dan membantu mengaitkan idea mereka dengan sesi pengajaran melalui langkah-langkah yang sesuai. Adalah penting bagi guru menghasilkan suatu keadaan yang kondusif, mesra, menarik, selesa dalam menjayakan dan menjadikan kuliah itu berkesan serta dapat memanfaatkan pelajar-pelajarnya.