Monday, 31 October 2011

Problem Based Learning

Pada 31 hari bulan Oktober 2011, rakan-rakan saya dan saya telah didedahkan kepada kaedah mengajar "Problem Based Learning". Kaedah ini bermula melalui satu masalah atau disebut "ill-structured question". Ertinya masalah tersebut adalah sesuatu yang releven tetapi tidak jelas dan mempunyai banyak jawapan.
Problem based learning boleh dijalankan dengan menggunakan thinking template:FILA Chart. F-Facts, I-Ideas, L-Learning Issues, dan A-Action Plans. Kaedah ini sangat bergantung pada soalan atau masalah yang dikategorikan mencabar/baik, approaching method, dan time frame.
Langkah 1: Group Settling. Ahli-ahli kumpulan akan menjalani program ice-breaking (mengenali ahli kumpulan), seterusnya menetapkan peraturan (bagi menjalankan problem based learning ini dengan lebih lancar), dan penetapan peranan tutor sebagai facilitator, pelantikan ketua dan setiausaha daripada ahli-ahili kumpulan.
Langkah 2: Distribute the question or problem. Soalan diedahkan (biasanya melalui kertas supaya setiap ahli boleh membacanya dengan lebih teliti ataupun memaparkan pada skrin melalui projektor) dan pelajar dikehendaki membaca. Ini diikuti dengan list out the facts and describe the problem.
Langkah 3: Kemukakan idea (kenapa hal sedemikian berlaku atau estimation).
Langkah 4: What are the learning issues? Apakah persoalan yang perlu dijawab untuk menyelesaikan masalah utama yang dikemukan? (Ini lebih kepada bimbingan secara tidak langsung terhadap penyelesaian persoalan utama.)
Langkah 5: Action Plans.Apakah yang perlu dilakukan bagi menjawab soalan-soalan learning issues? Contohnya melalui internet, mencari buku yang sesuai di perpustakaan, menemu bual pakar dan banyak lagi.
Langkah 6: Summarize in a concept map.
Langkah 7: Reflection on the whole program. Kaedah ini sebenarnya mendedahkan pelajar kepada pelbagai aspek dan sedikit sebanyak menghubungkaitkan aktiviti harian.
 

No comments:

Post a Comment