Monday, 24 October 2011

cmap- untuk membuat peta konsep
rubricstar- membuat rubric
Selepas mengikuti kelas Dr. Nurul pada hari 18/10/2011, saya mendapati bahawa setiap sesi Pengajaran dan Pembelajaran yang dikendalikan oleh guru tidak semudah yang dinampak. Kemahiran asas bagi kemahiran mengajar dikenali sebagai mikropengajaran. Terdapat sembilan kemahiran mikropengajaran iaitu:
1.Memulakan pengajaran (termasuk mencungkil idea)
2.Menyoal
3.Menerang
4.Memperkukuh
5.Membuat demonstrasi
6.Mengendali perbincangan
7.Mengendali kerja amali
8.Menutup pengajaran 
9.Membuat refleksi

No comments:

Post a Comment